Jogi nyilatkozat

                                        Általános szerződési feltételek, www.ciponeked.hu

Jelen Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) a www.ciponeked.hu weboldalon működtetett online piactéren (webshop) keresztül megrendelt és megvásárolt termékekre vonatkozik. A Szabályzat alapján a Felhasználó és a Szolgáltató között jogviszony kizárólag elektronikus úton jön létre, a Felek írásbeli szerződést nem kötnek.
Jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.ciponeked.hu weboldalon (a továbbiakban weboldal). A Szolgáltató a Szabályzat mindenkori megváltoztatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosításokat ugyanezen a weboldalon közzéteszi. A Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A webshop működésével, a megrendeléssel, szállítási és fizetési feltételekkel kapcsolatos kérdéseivel Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási időben 9:00 órától 16:00 óráig áll a Felhasználók rendelkezésére.

A szolgáltató adatai
A www.ciponeked.hu online webáruház Harangi Ariel István, mint egyéni vállalkozó tulajdonában van (továbbiakban szolgáltató).
A szolgáltató cég neve: Harangi Ariel István
A szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Akácfa köz 3/B
Vállalkozói igazolvány száma: ES-562202
Adószáma: 64199751-2-33
A szolgáltató levelezési címe: 2040 Budaörs, Ébner György köz 2 1lph. 2 em 3.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 2051 Biatorbágy, Budaörsi út 4, 7-es üzlet
Telefonszám: 06-23-418116
E-mailcím: ciponeked@ciponeked.hu

Alapvető rendelkezések
A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A webshopon közzétett bármilyen tartalom, akár részben, akár egészben a Szolgáltató szerzői jogvédelme alatt áll, így azzal a Szolgáltató hozzájárulása nélküli rendelkezés, így különösen annak bármilyen formában történő letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése bűncselekmény.
A jelen Szabályzat 2016. január hó 15. napjától annak visszavonásáig hatályos.
 
III.    Regisztráció
 
A vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott adatokkal a Felhasználó a weboldalon közétett valamennyi Szabályzat - úgymint ÁSZF és adatvédelmi rendelkezések - rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.
A regisztráció során a Felhasználó a következő adatait adja meg:
Név:
E-mail:
E-mail újra:
Ország:
Ir. szám:
Város:
Cím:
Telefon:
Valamennyi adat megadása kötelező. Az itt hivatkozott adatok a Felhasználó személyes adatai, melyet a Szolgáltató jelen szabályzat II. pontjában hivatkozott adatvédelmi rendelkezések szerint kezel és tart nyilván.

A regisztráció mellett a Felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a Szolgáltató hírlevél szolgáltatását igénybe vegye. Ezt a Felhasználó a „Kérek értesítést az akciókról” melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat a következők szerint: Felhasználó a Szolgáltató által kiküldött hírlevelek alján minden esetben megtalálhatja a hírlevélről való leiratkozást lehetővé tevő linket. Felhasználó a www.ciponeked.hu weboldalon bármikor szabadon módosíthatja a hírlevél fel és leiratkozását.
 

A regisztráció visszaigazolása
              
A regisztrációt követően a Felhasználó egy automatikus rendszerüzenet formájában a regisztráció során megadott email címére visszaigazolást kap.
 
IV. A megvásárolható termékek, szolgáltatások
 
A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, és a termékről fotót jelenít meg.
 
A termékek kizárólag online, a webshopon keresztül rendelhetőek meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, kivéve díszcsomagolás igénylése esetén. Akciós ár bevezetése esetén, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználót az akcióval érintett termékkörről, az akciós árakról és az akció pontos időtartamáról.
 
4.         A megrendelés folyamata
 
4.1. A vásárlás felhasználói regisztrációhoz kötött. A Felhasználó kiválasztja a terméket, és megjelöli, hogy az adott termékből hány darabot kér, majd a „Kosárba” feliratra kattintva a kiválasztott termék(ek)et kosárba helyezi.
 
4.2. A Felhasználó a kosár tartalmát bármikor megtekintheti, és módosíthatja, így a „X” ikonra kattintva törölheti.
 
4.3. A kosár tartalmát a Felhasználó a „Megveszem” ikonra kattintással véglegesíti.
 
4.4. A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően automatikus rendszerüzenet formájában visszaigazolást kap. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.
 
V.           Fizetési módok
 
A fizetendő végösszegről a Felhasználó a rendelés visszaigazolásakor értesítést kap.
 
                a) Készpénzes fizetés
Készpénzes fizetésre személyes átvétel esetében van lehetőség a Szolgáltató telephelyén ( a
              
                b) Előre utalásos fizetés
Előre utalásos fizetés menete: Felhasználó megrendeléskor választhatja fizetési módnak az előre utalást. Ez esetben Felhasználó a rendelést visszaigazoló email-ben megtalál minden szükséges információt és instrukciót a fizetéshez, ezek: Rendelés végösszege; Rendelés azonosítója; Szolgáltató számlaszáma. Ezek alapján Felhasználó bankjánál utalást kezdeményez Szolgáltató bankszámlaszámára a Rendelés végösszegével, az utalás közleményében pedig megadja a Rendelés azonosítóját.
A Webáruház bankszámlaszáma: 10918001-00000022-51290005 (Unicredit Bank)
              
            c) w-pos fizetés
                Bankártyával az OTP Bank-Simple pay redszerén kereszül lehet fizetni.
 
A számla kiállítása: a fizetés jóváírását követően a Szolgáltató a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő számlát állít ki, melyet a Rendelés csomagjában elhelyez, így juttatva el azt a Felhasználóhoz, a szállítás módjától függetlenül.
 

A szolgáltatás igénybe vétele a ciponeked.hu webáruházban kizárólag online módon lehetséges, megrendelés leadása. Telefonon, e-maiben, levélben leadott rendeléseket szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználónak. A szerződés csak magyar nyelven lehetséges.
Amennyiben a megrendelt termék szolgáltatónak nem áll rendelkezésére, úgy a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja.
 
A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek. Teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, melyre e-mailben van lehetőség. A felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, üzleteinkben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő, terméktípustól függően a megfelelő jogszabály által meghatározott ideig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az ügyfél a szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).
 
A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II.26). kormányrendelet tartalmazza.
 
A 45/2014. (II 26.) korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 12 hónapig gyakorolhatja.
 
Kézhezvételi időpont házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, mely a blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyítható.
 
Elállás esetén a sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a webáruház üzemeltetőjéhez  2040 Budaörs, Akácfa köz 3/B (Nem üzlet! Üzleteink listáját az ÜZLETEINK menüpont alatt tekintheti meg!) és cégünk 14 napon belül visszatéríti Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát, illetve a teljesítéssel felmerülő fuvarköltséget is.
 
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
Elállás esetén a vállalkozó követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 
Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását. 14 napos határidő alatt megbizonyosodhat arról, hogy a termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra és megfelel az egyéni használati céljának teljesítésére, tehát a csomagolás felbontása és a termék kipróbálása nem vezet az elállási jog elvesztéséhez. A termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik cégünknek.
 
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) Gkm rendeletben foglaltak az irányadóak.
 
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.
 
Szolgáltató törekszik arra, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért, elírásokért, a szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II.26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.
 
A szolgáltató nem vállal felelősséget az önhibáján kívüli esetleges rendelés nem teljesítésből, késésből, a szolgáltatás leállásából vagy üzleti és/vagy magántermészetű információk elvesztéséből, ill. egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
 
Békéltető testülethez fordulás esetén az illetékes békéltető testület:
Budapesti Békéltető Testület 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Tel: 061 488-2131061 488-2131
 
Szavatosság
 
Kedves Vásárlónk!
 
A szavatosság webshopunkban vásárolt új termékre ugyanúgy vonatkozik, mint más “fizikai” vásárláskor. Szavatossági problémák felmerülésekor cégünk a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.
Üzletpolitikánk alapja, hogy megbízható, jó nevű gyártóktól kiváló minőségű terméket forgalmaz. Természetesen a kiváló minőségű termékeknél is felmerülhet gyártási vagy anyaghiba. A keletkezett hibát igyekszünk a jogszabályoknak megfelelően gyorsan kijavítani, melyről az alábbi tájékoztatást adjuk:
 
A hibát két kategóriába osztjuk:
1.     Javítható hiba: ebben az esetben a terméket szakszerűen megjavíttatjuk és saját költségünkön visszajuttatjuk a vásárlónak.
2.     Nem javítható hiba: a hibás árut ugyanolyanra kicseréljük vagy a vételárat visszafizetjük (a lehetőségek közül Vásárlónk dönt). A nem egyértelműen eldönthető, vitás esetekben vagy amikor szándékos rongálás gyanúja merül föl, a szóban forgó terméket -a hatályos jogszabályoknak megfelelően- szakértői bevizsgálásra küldjük melyről szakvélemény készül. A szakvélemény a további ügyintézés alapja. (Járási sajátosságokra visszavezethető hibák nem képezik a szavatosság részét)
          
Hibás terméket minden esetben a hiba kialakuláskor tiszta állapotban a vásárlást igazoló számlával vagy annak másolatával a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni címünkre (Harangi Ariel István, 2040 Budaörs, Akácfa köz 3/B). mely kötelezettségét a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény is egyértelműen szabályozza:
"24. § (2) A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését."
A ciponeked.hu webáruház az általa forgalmazott valamennyi termékre fél év + másfél év szavatosságot vállal. (Kérjük, olvassa el a vásárlói tájékoztató erre vonatkozó részét, miszerint az első hat hónap és az azt követő 18 hónap a hatályos jogszabályok alapján némileg más megítélés alá esik.)
 
Forgalmazott termékeinkre vonatkozó hatályos jogszabály:
 
19/2014 ( IV.29.) NGM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
 
 2013. év V. törvény a Polgári Törvénykönyvről vonatkozó rendelkezései
1. Kellékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő, de legfeljebb egy év.
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató  nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 
2. Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
 
A weboldal használati feltételei
 
A weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.
 
2. Tartalmi felelősség korlátozása
 
Bár a honlapon megjelenő tartalmak, (információk, leírások és képek) a legnagyobb gondossággal lettek összeállítva, az oldalak tartalma elsősorban tájékoztató jellegű. Az Üzemeltető kifejezetten kizárja a felelősségét az oldalon található tartalmak felhasználásából eredő esetleges károkért, az oldalon közzétett információk felhasználása saját kockázatra és felelősségre történik.
Az Üzemeltető figyelemmel kíséri a portál fórumán történő hozzászólásokat, mindazonáltal ez nem tekinthető az Üzemeltető által vállalt kötelezettségnek, ezért nem vállal felelősséget a fórum tartalmából eredő bármiféle kárért, hibáért, valótlanságért, etikai szabályokba vagy törvénybe ütköző hozzászólásokért. Az Üzemeltető az etikai és törvényi szabályokba ütköző tartalmakat a legnagyobb gondossággal igyekszik kiszűrni és eltávolítani. Kérjük, ha ilyen tartalmakat észlel, jelezze nekünk a ciponeked@ciponeked.hu e-mail címen.
A honlap linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat. Az Üzemeltető ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi, azonban nem
garantálhatja ezen hivatkozott honlapok folyamatos elérhetőségét. Az Üzemeltető a  linkek elhelyezésének időpontjában a linkelt oldalak tartalmát a legnagyobb gondossággal vizsgálja és törvénybe ütköző tartalommal rendelkező oldalakra sohasem hivatkozik, de nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön az Üzemeltető honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.
 
3. Technikai felelősség korlátozása
 
Az Üzemeltető nem garantálja, hogy az oldalakon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.
Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a ciponeked.hu oldalakról vagy oldalakra elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.
 Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja.
 
4. Adatvédelmi nyilatkozat
 
A weboldal használatát az Üzemeltető nem köti regisztrációhoz. A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges, de a vásárlás során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába jut. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
A weboldal üzemeltetője a Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezel. Az Adatkezelési szabályzat mindenkori hatályos változata megtalálható a www.ciponeked.hu weboldalon.

5. Bankkártyás fizetés adattovábbítási nyilatkozat

A ciponeked.hu oldalon való vásárlással elfogadja, hogy a Harangi Ariel e.v.. (cím: 2040 Budaörs, Akácfa köz 3/b) által a ciponeked.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 


 Az elállás joga
 
8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó, mint fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, amelynek értelmében visszaküldheti a megrendelt terméket.
 
8.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó a megrendelt terméket átvette. A Felhasználó az elállás jogát az Ügyfélszolgálat alatt megadott e-mailcímen keresztül megküldött jognyilatkozatával gyakorolhatja.
 
8.3. Elállás esetén a Szolgáltató a Felhasználó részére visszatéríti a termék árát, azonban a termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Felhasználó Szolgáltató részére. A termék árát a Szolgáltató annak igazolt visszaérkezésétől számított 7 napon belül, banki átutalással teljesíti, e visszatérítési mód alkalmazásával a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terhelni.
 
8.4. Egészségvédelmi és higiéniai okokból nem illeti meg az elállási jog Felhasználót, amennyiben a zárt csomagolású terméket az átadást követően felbontotta és használta.
 
IX. Panaszkezelés
 
9.1. A Szolgáltató elkötelezett az iránt, hogy a megrendelést a weboldalon vállalt minőségben, a Felhasználó megrendelése alapján és megelégedése mellett teljesítse. Amennyiben ennek ellenére a Felhasználónak a megrendeléssel kapcsolatban bármilyen kifogása merül fel, panaszát az Ügyfélszolgálat elérhetőségei között megadott e-mailcímen jelezheti.
 
9.2. A Szolgáltató a Felhasználó panaszát megvizsgálja, majd annak beérkezésétől számított 7 napon belül a panasz kivizsgálásának eredményéről visszajelzést küld a Felhasználó részére. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, álláspontját indokolja. A panaszkezeléssel kapcsolatos igénybejelentéseket a Szolgáltató 3 évig őrzi.
 
9.3. A Felhasználó panaszának elutasítása esetén fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is a következő elérhetőségeken:
 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
 

Békéltető testülethez fordulás esetén az illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel: 061 488-2131061 488-2131

 

 

Adatkezelési Szabályzat

 

1.SZOLGÁLTATÓ adatai

Név: Harangi Ariel István
Székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 2 1lph 2/3
Vállalkozói igazolvány száma: ES-562202
Adószám: 64199751-2-33
E-mail cím: ciponeked@ciponeked.hu
Telefon: 06-23-418116

– a továbbiakban Adatkezelő – adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.ciponeked.hu  weboldalon.

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
 • Az Adatkezelő a www.ciponeked.hu weboldalon /a továbbiakban: weboldal/ megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 • Jelen szabályzat célja, hogy teljes körűen biztosítsa a www.ciponeked.hu  weboldal /a továbbiakban: weboldal/ működési és megjelenési körében felmerülő, a felhasználó, az Adatkezelővel és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.
 • Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 • Jelen szabályzat az Infotv. rendelkezésein túl, az online megrendelésre, valamint 1. pontban hivatkozott adatok közlésével összhangban került megalkotásra.
 1. ALAPVETŐ FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

érintett

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatállomány

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 1. AZ ADATKEZELŐ
 • Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető), aki a

 

A szolgáltató neve: Harangi Ariel István ev.

A szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Ébner György köz 2 1lph 2/3

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:ciponeked@ciponeked.hu

A szolgáltató vállakozó igazolványszáma: ES-562202

A szolgáltató adószáma: 64199751-2-33

A szolgáltató telefonszáma: +36-23-418116

A tárhely-szolgáltató neve: Profit & Partners Kft
A tárhely-szolgáltató címe: 1096 Budapest Thaly Kálmán u.32
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@profitandpartners.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.profitandpartners.hu

 

 • Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen.
 • Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 • Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 • Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.
 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve –
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 • Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.
 • Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 • Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
 1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

6.1       Regisztráció

A kezelt adatok köre:
A * jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

 • Név*:
 • Lakcím*:
 • E-mail*:
 • Telefon*:

 

6.2        HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁS

A kezelt adatok köre:

 • E-mail cím*:

6.3        EGYÉB, ELEKTRONIKUS LEVÉL, ÉRDEKLŐDÉS, EGYÉB :

A kezelt adatok köre:

 • Név*:
 • E-mail*:
 • Telefonszám:
 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG
 • Személyes adat csak a 6. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 • Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a weboldalon történő regisztráció, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 • Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján e-mail címének törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 • A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a ciponeked@ciponeked.hu elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
 • A hírlevélről a ciponeked@ciponeked.hu email címre küldött lemondó levél segítségével lehet leiratkozni.
 • Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, a személyes adatokat kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.
 • Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
 • Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.
 • Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
 • A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
 • Az adatokról biztonsági mentés készül.
 • Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 • Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a 7.5. pontban hivatkozott e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 • Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 • Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 • Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 • Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  www: http://www.naih.hu
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
  Levélcím: 1525. Pf. 75
  Tel: (06 1) 457 7100
  Fax: (06 1) 356 5520
  E-mail: info@nmhh.hu
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2016. január 21. napjától lép hatályba.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH/2016/622/2/N

Budapest, 2016. január 21.

 

 

 

Adatkezelési Szabályzat

 

1.SZOLGÁLTATÓ adatai

Név: Harangi Ariel István
Székhely: 2040 Budaörs, Ébner György köz 2 1lph 2/3
Vállalkozói igazolvány száma: ES-562202
Adószám: 64199751-2-33
E-mail cím: ciponeked@ciponeked.hu
Telefon: 06-23-418116

– a továbbiakban Adatkezelő – adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.ciponeked.hu  weboldalon.

Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA
 • Az Adatkezelő a www.ciponeked.hu weboldalon /a továbbiakban: weboldal/ megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 • Jelen szabályzat célja, hogy teljes körűen biztosítsa a www.ciponeked.hu  weboldal /a továbbiakban: weboldal/ működési és megjelenési körében felmerülő, a felhasználó, az Adatkezelővel és a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (1) bekezdése szerint, a törvény tárgyi hatálya alá eső tény, információ, adat (a továbbiakban együttesen: személyes adat) kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.
 • Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja.
 • Jelen szabályzat az Infotv. rendelkezésein túl, az online megrendelésre, valamint 1. pontban hivatkozott adatok közlésével összhangban került megalkotásra.
 1. ALAPVETŐ FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

érintett

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat

az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;

adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozás

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatállomány

az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 1. AZ ADATKEZELŐ
 • Az Adatkezelő a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető), aki a

 

A szolgáltató neve: Harangi Ariel István ev.

A szolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Ébner György kö 2 2lph 2/3

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:ciponeked@ciponeked.hu

A szolgáltató vállakozó igazolványszáma: ES-562202

A szolgáltató adószáma: 64199751-2-33

A szolgáltató telefonszáma: +36-23-418116

A tárhely-szolgáltató neve: Profit & Partners Kft
A tárhely-szolgáltató címe: 1096 Budapest Thaly Kálmán u.32
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@profitandpartners.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.profitandpartners.hu

 

 • Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett részére hozzáférhető legyen.
 • Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 • Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.
 • Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja.
 1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI
 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. – Célhoz kötöttség elve –
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. – Arányosság, szükségesség elve –
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 • Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozásáról.
 • Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.
 • Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 • Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
 1. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS ADATOK KÖRE

6.1       Regisztráció

A kezelt adatok köre:
A * jelzett adatok kötelezően kitöltendőek.

 • Név*:
 • Lakcím*:
 • E-mail*:
 • Telefon*:

 

6.2        HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁS

A kezelt adatok köre:

 • E-mail cím*:

6.3        EGYÉB, ELEKTRONIKUS LEVÉL, ÉRDEKLŐDÉS, EGYÉB :

A kezelt adatok köre:

 • Név*:
 • E-mail*:
 • Telefonszám:
 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA, AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG
 • Személyes adat csak a 6. pont szerinti tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhető.
 • Az adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettel, a weboldalon történő regisztráció, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.
 • Az adatkezelés időtartama: az ügyfélkapcsolat fennállásáig, az érintett kérelme alapján e-mail címének törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig.
 • A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a ciponeked@ciponeked.hu elérhetőségre küldött értesítéssel van mód.
 • A hírlevélről a ciponeked@ciponeked.hu email címre küldött lemondó levél segítségével lehet leiratkozni.
 • Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, a személyes adatokat kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.
 • Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy
 • Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.
 • Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
 • A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
 • Az adatokról biztonsági mentés készül.
 • Az Adatkezelő az adatok kezelése – így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése – az érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.
 • Az érintett egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.
 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a 7.5. pontban hivatkozott e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint.
 • Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 • Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a 6. pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
 • Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
 • Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  www: http://www.naih.hu
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
  1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
  Levélcím: 1525. Pf. 75
  Tel: (06 1) 457 7100
  Fax: (06 1) 356 5520
  E-mail: info@nmhh.hu
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2016. január 21. napjától lép hatályba.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH/2016/622/2/N

Budapest, 2016. január 21.

 

 

 

 


 


 

 

;